• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
  • اِلأَربِعا ٦ صفر ١٤٤۰
  • Wednesday, October 17, 2018
کلیدواژه: 42993
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير، ساعت 11:26
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۱۸

برنامه هفتگی کلینیک

smiley

زنان و زایمان 

داخلی

اطفال

بیماریهای
عفونی

دندانپزشکی

قلب

چشم
پزشکی

گوش و حلق
و بینی

ارولوژی

جراح
عمومی

پزشک

عمومی

اپتومتری

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

شنبه

دکترتسبیحی/

دکتر گوروانچی

دکتر مهنا

دکتراحسانی

دکتر گنجوئی (هماهنگی
با پذیرش)

دکترخوشبین
دکترامامی
دکترمظفری

-

-

-

-

-

نامشخص

علیرضا محمدپور/

پریا محمدیانی نژاد

فریبامحمدی

یکشنبه

دکترمهیار
دکترعباس زاده

دکتررشتچیان

دکترفراهانی

"

دکترخوشبین
دکترامامی
دکترمظفری

-

دکترمظفری

-

دکتر
عباسی راد

-

نامشخص

علیرضا محمدپور/

پریا محمدیانی نژاد

فریبامحمدی

دوشنبه

دکترعباس زاده
دکترپناهی

دکتر مهنا

دکتراحسانی

"

دکترخوشبین
دکترامامی
دکترمظفری

-

دکترمظفری

-

-

-

نامشخص

علیرضا محمدپور/

پریا محمدیانی نژاد

فریبامحمدی

سه شنبه

دکترگوروانچی 

دکترانصاف گو
دکترپناهی

دکتررشتچیان دکتراعلمی " دکترخوشبین
دکترامامی
دکترمظفری
- دکترمظفری

دکتر

حکیم الهی

- - نامشخص

علیرضا محمدپور/

پریا محمدیانی نژاد

فریبامحمدی

چهارشنبه

دکترمهیار
دکترابوفاضلی

دکتر مهنا

دکترلنگرودی

"

دکترخوشبین
دکترامامی
دکترمظفری

دکترسلطانی

-

-

دکتر
قربانعلی زاده

-

نامشخص

علیرضا محمدپور/

پریا محمدیانی نژاد

فریبامحمدی

پنجشنبه

دکترابوفاضلی
 

-

 

"

دکترخوشبین
دکترامامی
دکترمظفری

-

-

-

-

-

نامشخص

علیرضا محمدپور/

پریا محمدیانی نژاد

فریبامحمدی

 

mail از اول آبان کلینیک چشم پزشکی در روزهای یکشنیه ، سه شنبه و پنجشنبه در این مرکز دایر خواهد شد.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0 نظر
captcha